top of page

Om Stuttreist & Himlaga

Erik Bakke så ikke helt for seg denne suksessen, da han på vegne av kommunen kalte sammen til et åpent møte på Debio sommeren 2015.
– Vi ønsket å sjekke om det var noe marked for lokale produkter og en eventuell interesse for produktsamhandling. Et 30-talls interesserte møtte fram, og det var signaler som tydet på at dette var noe å gå videre med, forteller Bakke.

 
– Vi fant ut at en markedsundersøkelse var tingen, og valgte å gjøre den gjennom en festival på Bjørkelangen høsten 2016. Festivalen ble døpt Stuttreist og Himlaga, og søkelyset var på lokalproduserte gjenstander. Oppslutningen både fra utstillere og publikum levnet ingen tvil. 


Det fenget. Siden har vi jobbet med å videreutvikle festivalen, profilering og omsetning av lokale produkter i en helhet. 
Vi har testet ut konseptet med å ha et delvis bemannet utsalg, på senteret på Bjørkelangen, dette prosjektet fikk litt «bad timing» pga corona. Men vi fikk vist frem mange av produsentene og satt søkelys på at det finnes mange lokale produsenter i kommunen. Sånn sett var dette vellykket. 

Heretter vil Aurskog-Høland utvikling, som er sammenslutning av alle kommunens næringsforeninger, drifte festivalen videre. Intensjonen var hele tida at næringsforeningene skulle ta over arrangøransvaret på sikt, så nå er tida inne for å sende stafettpinnen videre, sier Erik Bakke, som sammen med Ole-Christian Østreng har hatt føringen til nå.

thumbnail_2019 folkeliv  Kreditt indre øyvind henningsen.jpg

Konseptet
Stuttreist & Himlaga

De første tankene om Stuttreist & Himlaga ble smidd i 2015 med ønsker om å framheve lokale råvarer, lokale produkter og lokale produsenter i Aurskog-Høland. En knippe enkeltpersoner fra kommunen og fagmiljøer i landbruket drodlet rundt hva dette kunne bli og Ida Larmo ble utfordret på hva barnet skulle hete og visuell framstilling.

 

Stuttreist & Himlaga ble navnet og Larmo designet logo og grafisk profil.

 

For Aurskog-Høland kommune er næringsutvikling et viktig satsingsområde og lokale, kortreiste produkter er en viktig del av dette. Stuttreist & Himlaga er derfor forankret i kommunens Strategiplan for Næring og miljø (2009). Tilrettelegging for salg og markedsføring av det som stuttreist og himlaga er et viktig bidrag fra kommunen.

 

I 2016 ble Stuttreist&Himlaga arrangert for første gang og festivalen ble en braksuksess. Festivalen viser hva kommunen har å by på og er blitt en populær folkefest for både liten og stor. Fra 2022 har kommunen sendt stafettpinnen videre til Aurskog-Høland utvikling og næringsforeningene som arrangør av festivalen.

Kommunen har også hatt en sentral rolle i Stuttreist & Himlaga butikkutsalgene i Amfi Bjørkelangen Torg og Aurskog senter. Begge utsalgene har fungert som midlertidige utstillingsvindu for lokale produkter og pop-up butikker når produsenter har vært til stede. 

Aurskog-Høland kommune huser fagmiljøet Debio som administrerer sertifiseringsordningen for økologiske landbruksprodukter og med medarbeidere som brenner for lokalmat. I tankesmia tilbake i 2015 kom ideen om en lokal merkeordning for Stuttreist & Himlaga produkter. Foreløpig er ikke denne mekeordningen realisert.

Stuttreist & Himlaga hviler likevel på tre pilarer, nemlig festival, butikkutsalg og merkeordning som gir rom for videreutvikling i tiden som kommer. 

bottom of page